DE
|
EN
facebook
facebook
facebook
Select country


TOOTED
STIILIJUHEND
KKK
KONTAKTANDMED

Andmekaitse

 

Usume, et isikuandmete kaitse on väga oluline. Seetõttu tegutseme kooskõlas kehtivate õigusnormidega, mis käsitlevad isikuandmete kaitset ja andmete turvalisust.

Vastutusavaldus

Vaatamata sisu hoolikale kontrollimisele ei saa me vastutada väliste linkide sisu eest. Vastav pakkuja või operaator vastutab ainuisikuliselt seotud saitide sisu eest. GW Cosmetics GmbH on võtnud endale kohustuse tagada, et tema poolt internetis pakutav oleks ajakohane ja täielik. Vaatamata sellele ei saa vigade esinemist täielikult välistada. GW Cosmetics GmbH ei vastuta oma internetipakkumise teabe aktuaalsuse, sisu õigsuse ega täielikkuse eest, välja arvatud juhul, kui vead on tahtlikud või tekkinud rängast hooletusest. See hõlmab ka võimalikku materiaalset või mittemateriaalset kahju kolmandatele isikutele, mis on põhjustatud internetipakkumise kasutamisest.

Google Analytics

Sellel veebisaidil kasutatakse ettevõtte Google Inc. ( edaspidi „Google“) veebianalüüsi teenust Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, tekstifaile, mis salvestatakse sinu arvutis ja mis võimaldavad sinu veebisaidi kasutamist analüüsida. Küpsiselt selle veebisaidi kasutamise kohta saadud teave (sh sinu IP-aadress) edastatakse USA-s asuvasse Google’i serverisse ja salvestatakse seal. Google kasutab seda teavet, et hinnata sinu veebisaidi kasutamist, veebisaidi operaatori jaoks veebisaidi tegevuste kohta aruannete koostamiseks ning veebisaidi ja interneti kasutamisega seotud täiendavate teenuste pakkumiseks. Google võib selle teabe edastada ka kolmandatele isikutele, kui see on seaduslikult nõutav või kui kolmandad osapooled töötlevad neid andmeid Google’i nimel. Google ei seo kunagi sinu IP-aadressi teiste Google’i andmetega. Saad takistada küpsiste paigaldamist veebilehitsejasse tarkvara asjakohaste sätetega. Märkus! Sel juhul ei pruugi olla võimalik selle veebisaidi funktsioonide täielik kasutamine. Veebilehe kasutamisel annad oma nõusoleku Google’i poolt kogutud isikuandmete töötlemiseks eespool kirjeldatud viisil ja ülalmainitud eesmärgil.

Küpsised

Küpsiseid kasutatakse sellel veebisaidil, et mõõta kasutuse sagedust ja meie kodulehte külastavate kasutajate arvu. Kui sa ei soovi, et me sinu arvuti tuvastaks, seadista oma veebilehitseja nii, et see kustutaks sinu arvuti kõvakettalt küpsised, blokeeriks kõik küpsised või annaks enne küpsise salvestamist hoiatuse. Sellest hoolimata isikuandmeid ei salvestata.

Märkus andmetöötluse kohta: Sellel veebisaidil kogutakse teie andmeid, mille töötlemist teostavad USA-s Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube: Klõpsates nupul „Nõustun kõigega”, nõustute ka isikuandmete kaitse üldmääruse art 49 lg 1 esimese lause p 1 kohaselt, et teie andmeid töödeldakse USA-s. Euroopa Kohus hindab USA-d riigiks, mille andmekaitse tase on ELi standardite kohaselt ebapiisav. Eelkõige on oht, et USA ametiasutused võivad teie andmeid töödelda kontrolli ja jälgimise eesmärgil, seda isegi ilma õiguskaitse võimaluseta. Kui klõpsate nupul „Salvesta“, siis ülalkirjeldatud edastust ei toimu.

Sotsiaalsed pluginad

See veebileht kasutab sotsiaalvõrgustikest pärinevaid sotsiaalseid pluginaid. Kui külastad veebilehte, mis sisaldab sellist pluginat, siis loob sinu veebilehitseja otseühenduse vastava võrgu serveritega. Plugina sisu edastab vastav võrk otse sinu veebilehitsejasse, mis seejärel lisatakse sellele veebisaidile. Täpse teabe saamiseks sotsiaalvõrgustike andmete kogumise ja töötlemise ulatuse kohta vaata vastava platvormi jaoks kehtivaid ettevõtluse, kasutamise ja andmekaitse tingimusi.

Uuestiturundus

Meie veebisaidile refectocil.at on integreeritud sotsiaalvõrgustiku Facebook, 1061 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA võimaldatud uuestiturundamise märgendid. Kui külastad meie veebisaiti, luuakse nende uuestiturundamise märgendite kaudu veebilehitseja ja Facebooki serveri vahel otseühendus. Selle protsessi kaudu saab Facebook teabe, et külastasid meie saiti oma IP-aadressiga. See võimaldab Facebookil siduda meie kodulehe külastamist sinu sotsiaalmeedia kasutajakontoga. Selles protsessis saadud teavet saab kasutada meie reklaamide näitamiseks Facebookis. Samas ei ole me selle veebisaidi operaatorina teadlikud edastatud andmete sisu ega selle kasutamise kohta Facebookis. Lisateavet selle teema kohta leiad Facebooki andmekaitsepoliitikast: https://www.facebook.com/about/privacy/. Kui sa ei soovi, et andmeid kogutaks Custom Audience’i kaudu, saad selle deaktiveerida siin.